کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کن
ronika
موزیکی به اشتراک گذاشته.
ronika
 • 3 ساعت پیش
 • ·
 • خوشم آمد
ronika
موزیکی به اشتراک گذاشته.
ronika
 • 3 ساعت پیش
 • ·
 • خوشم آمد
ronika
موزیکی به اشتراک گذاشته.
ronika
 • 3 ساعت پیش
 • ·
 • خوشم آمد
ronika
موزیکی به اشتراک گذاشته.
ronika
 • 3 ساعت پیش
 • ·
 • خوشم آمد
ronika
موزیکی به اشتراک گذاشته.
ronika
 • 3 ساعت پیش
 • ·
 • خوشم آمد
ronika
کام تلخ ..
تنهایی و
رسوايي و
...آزار...
ای عشق ببین من چه کشيدمو ..
" تو" چه کردی !!
ronika
نشست تو ماشین
دستاش می لرزید بخاری رو روشن کردم
گفت: ابراهیم ماشینت بوی دریا میده!
گفتم: ماهی خریده بودم
گفت: ماهی مرده که بوی دریا نمیده
گفتم هر چیزی موقع مرگ بوی اون جایی رو میده که دلتنگشه
گفت: من بم...
ronika
به اشتراک گذاشته تصویر جدید
هی نگو که قار قار می کند
تو زبان زاغ را نخوانده ای
عاشق است و یار یار می کند
"محمد شریف سعیدی"
ronika
چون تو دوســــــتــــــــم داری
دنیا بزرگـــــــــتـــــــــر شد
و آســــــمــــان وسیعتر
و گـــنـــجــــش...
ronika
به روز کرده تصویر پروفایل را.
نمایش بیشتر