کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
بنویسد کد تائیدی بالا را
nafas
موزیکی به اشتراک گذاشته.
nafas
موزیکی به اشتراک گذاشته.
nafas
موزیکی به اشتراک گذاشته.
nafas
موزیکی به اشتراک گذاشته.
nafas
تصویر جدیدی یه اشتراک گذاشت.
زنی نزد نادر شاه رفت و روسری خود را بر سر نادر انداخت و نادر پرسید این چه ڪاریست.
زن پاسخ داد لچڪم بر سرت باد .تو ولیعهد این سرزمین باشی وعربها به من تجاوز ڪنند .این را گفت و رفت.از ان روز نادر آنقدر...نمایش بیشتر
nafas
موزیکی به اشتراک گذاشته.
nafas
موزیکی به اشتراک گذاشته.
nafas
موزیکی به اشتراک گذاشته.
نمایش بیشتر